34 vozidel typu 14 Tr šesti výrobních sérií se prostřídalo v ulicích Opavy v letech 1983–2018. První „čtrnáctka“ byla dodána do Opavy již v závěru roku 1982, poslední dva vozy dorazily o patnáct let později – v roce 1997. Nejstarší provozní vozy letos mají již 23. narozeniny.

 

Opava na rozdíl od řady jiných československých měst neuvažovala v průběhu 60. a 70. let o tom, že by trolejbusy zrušila a význam ekologické elektrické dopravy si vždy plně uvědomovala. Rozvoj trolejbusové dopravy byl ale značně limitován tehdejšími podmínkami a v druhé polovině 70. let nebylo vůbec jasné, jakým směrem se bude obnova vozového parku ubírat. Nakonec se ale pohled na trolejbusy změnil a Opava očekávala, že období půstu vystřídá bouřlivý rozvoj. Z plánů se však nakonec realizovalo jen velmi málo. Nových trolejbusů se ale Opava dočkala.

Úplně první vůz Škoda 14 Tr byl do Opavy dodán již v závěru roku 1982. V provozu s cestujícími se objevil až v lednu následujícího roku. Přesné datum se bohužel nepodařilo prozatím dopátrat, soudě dle dochovaných fotografií se tak však patrně stalo dne 21. 1. 1983, anebo v blízkosti tohoto data.

Trolejbusy Škoda 14 Tr ev. č. 71 a 53 se dne 10. 6. 1992 potkaly společně s autobusem ŠM 11 ev. č. 92 na původní konečné v Jaktaři. (foto: Zdeněk Nesiba)

Nákup nových trolejbusů 14 Tr probíhal průběžně až do roku 1990 (s výjimkou let 1985 a 1987), poté ale nákup dalších vozů na několik let ustal. Důvodem byly socioekonomické změny po roce 1989 a předpokládaný převod majetku opavského DP ze státu na město. Teprve od roku 1995 se podařilo zajistit nákup dalších „čtrnáctek“, a to již v modernizované verzi navržené architektem Patrikem Kotasem. Poslední dva vozy si Opava převzala v roce 1997. Šlo o trolejbusy, které byly vyrobeny již o rok dříve a původně měly zamířit až do dalekého Turkmenistánu, konkrétně do metropole Ašgabatu. Zákazník ale vozy neodebral, a tak trolejbusy výhodně pořídila Opava.

Z 34 trolejbusů Škoda 14 Tr v Opavě (evidenčních čísel 49–82) odpovídalo 10 modernizovanému provedení 14 TrM (ev. č. 73–82). Kromě toho bylo možné narazit v ulicích města také na zvláštní rekonstruovanou variantu pojmenovanou jako typ 14 TrR. Šlo o dvojici trolejbusů čísel 50 a 52, které byly v letech 1999 až 2001 modernizovány šumperskou společností Pars nova. Jednalo se o jediné trolejbusy, které byly šumperskou firmou rekonstruovány, takže šlo o republikové unikáty.

Všechny opavské „čtrnáctky“ se v provozu vzájemně nepotkaly. První vůz z roku 1983 byl totiž vyřazen již v roce 1996, tedy ještě před dodávkou posledních nových vozů. Větší vyřazování vozidel mohlo začít až po roce 2003, kdy se rozeběhla obnova vozového parku novými nízkopodlažními trolejbusy. Nemalá část dříve opavských trolejbusů zamířila po vyřazení ještě k dalším provozovatelům. Nejdále se dostalo několik vozů (celkem 6 ev. č. 53–56, 59 a 62) až do kazašské Almaty. Ex-opavské trolejbusy bychom ale nalezli také v litevském Vilniusu (ev. č. 65, 66, 68 a 69), anebo v ukrajinských městech Rovno (ev. č. 64, 67 a 71) a Ternopil (ev. č. 60, 61 a 63).

Trolejbus ev. č. 58 z roku 1986 byl po svém vyřazení v roce 2005 odstaven ve vozovně v Kylešovicích a je zamýšlen jako historické vozidlo. V současné době je však vůz nepojízdný a čeká na opravu. Další trolejbusy 14 Tr byly vyřazeny v souvislosti s požárem, který zasáhl vozovnu v Kylešovicích v říjnu 2013 (ev. č. 77 a 81). Poškozeny byly také další vozy, ty však byly opraveny. V současné době jezdí v Opavě ještě 8 posledních trolejbusů 14 TrM z let 1995 a 1996. Všechny budou vyřazeny v souvislosti s nákupem nových nízkopodlažních trolejbusů s trakčními bateriemi typu Škoda 32 Tr. Symbolická rozlučka s bohatým programem se bude konat dne 10. 11. 2018.