Dne 10. 11. 2018 se uskuteční akce k symbolickému rozloučení s trolejbusy Škoda 14 Tr v Opavě. Připravili jsme pro Vás bohatý program, v jehož rámci se můžete svézt nejen legendárními „čtrnáctkami“, ale také dalšími historickými a netradičními trolejbusy, autobusy a vlaky. V rámci akce si však budete moci také zasoutěžit o ceny a seznámit se s památkami Opavy a blízkého okolí, ke kterým se budete moci projet například novým opavským trolejbusem na baterie.

Jako vstupenka na doprovodný program akcí budou platit jízdenky prodávané v historických vozidlech a trolejbusech Škoda 14 Tr u řidiče, anebo průvodčích. Cena pro dospělého je 50 Kč, pro děti do 15 let 30 Kč.

Pod níže uvedenými odkazy si můžete stáhnout plánky akce:

Plán zvláštních linek a trolejbusů Škoda 14 Tr

Plán doprovodného programu

Podrobný jízdní řád všech zvláštních linek trolejbusů a autobusů můžete nalézt pod tímto odkazem.

Jízdní řád zvláštních linek


 „Čtrnáctky“ od roku 2002 mají svůj opavský domov ve vozovně v městské části Kylešovice. Dne 10. 11. 2018 se brány vozovny od 8:00 otevřou pro širokou veřejnost. Seznámit se zde budete moci se současnou technikou i historickými vozidly. Vyzkoušet si můžete průjezd vozidlem myčkou, anebo si prohlédnout výstavu modelových kolejišť. Zejména mladší účastníci si mohou vyzkoušet některé z činností, které se v podniku provádějí, anebo dříve prováděly, například nasazování sběračů, výměna uhlíků, lakování, anebo například označování jízdenek kleštěmi, či vypsání jízdního řádu na psacím stroji.

Čas: 8:00–15:30

Spojení: Zvláštní trolejbusová linka T1 (Vozovna – Albert, interval 20 minut), zvláštní trolejbusová linka T2 s trolejbusem Škoda 14 Tr (Vozovna – Kateřinky, interval 60 minut), zvláštní autobusová linka A2 (Vozovna – Raduň, škola, interval 20 minut), zvláštní spoj linky 201 s trolejbusem Škoda 14 Tr (interval 30 minut).


Trolejbusová doprava v Opavě bude po konci provozu trolejbusů Škoda 14 Tr bezbariérová. Od roku 1952 bychom napočítali v opavských trolejbusech celkem 492 schodů. Zvládnete zdolat alespoň část z nich v rámci celodenní soutěže? Jízdenka slouží zároveň jako hrací karta. Navštívit musíte celkem 6 míst, po zdolání schodiště obdržíte razítko, které potvrzuje, že jste schody úspěšně pokořili.

Konkrétně na Vás čekají schodiště v těchto budovách:

Věž Hlásky (budova radnice)
Bunkr v Milostovicích (prohlídka bunkru)
Obecní dům (možnost prohlídky expozice Cesta města a Obecního domu, zhruba každých 20 minut)
Divadlo (schodiště u vstupu, otevřeno 9:00-15:00)
Galerie KUPE (vodárenská věž u Nádraží, možnost návštěvy galerie)
Vozovna – historický trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 58 

Vyplněné jízdenky se všemi razítky bude možné odevzdat od 15:30 na Horním náměstí u stánku moderátora akce. Po slavnostním symbolickém předání štafety mezi starými a novými vozidly budou vylosováni vítězové cen. A o co hrajeme?

1. místo – poukaz na libovolnou dovolenou v hodnotě 10.000 Kč s Cestovní agenturou Sluníčko

2. místo – poukaz na nákupy v nákupním centru Breda & Weinstein v hodnotě 1.000 Kč

3. místo – poukaz na nákupy v nákupním centru Breda & Weinstein v hodnotě 1.000 Kč


Trolejbusy a železnice k sobě patří. Nádraží představují jeden z nejdůležitějších zdrojů cestujících. Všechny opavské trolejbusy Škoda 14 Tr navíc byly po železnici do města dodány. Na nádraží Opava-východ budou k vidění dva zajímavé historické vozy. Legendární motorový vůz M131 přezdívaný Hurvínek Vás každou hodinu (první odjezd v 9:00, poté 9:50, 10:50 atd. až do 14:50) může svézt po městě na trase do Opavy-západ a zpět. Mimoto bude k vidění i vzácný vůz tzv. Vídeňské električky, která je považována za předchůdce dnešních vlakotramvají. Vůz smíšené konstrukce (mezi tramvají a železničním vozem) byl vyroben vagónkou v Praze na Smíchově už v roce 1913. Dále bude možné prohlédnout si i stálou venkovní expozici o historii železnice na Opavsku před galerií KUPE a galerii samotnou (s výhledem z balkónu na nádraží). Ve vozovně trolejbusů bude k vidění výstava modelových kolejišť.

Čas: 9:00–15:30

Spojení: Zvláštní trolejbusová linka T1 (Vozovna – Albert, interval 20 minut), zvláštní trolejbusová linka T2 s trolejbusem Škoda 14 Tr (Vozovna – Kateřinky, interval 60 minut), zvláštní spoj linky 201 s trolejbusem Škoda 14 Tr (interval 30 minut).


Plány na náhradu tramvají trolejbusy jsou datovány již v období druhé světové války. Po jejím skončení byly německé návrhy po několika letech znovu objeveny a trolejbusová síť podle nich postupně postavena. Opava ležela na území tzv. Sudet, které muselo být v roce 1938 odstoupeno Německu. Pevnostní systém na obranu města tak nebyl použit. Jak se Československo na válku připravovalo, mohou návštěvníci zjistit v opevnění v Milostovicích. Zde si mohou prohlédnout nejen velký pěchotní srub se všemi zbraněmi, ale (v případě příznivého počasí) také objekt lehkého opevnění známý jako „řopík“.

Čas: 8:30–15:30

Časy prohlídek: Zhruba každých 30 minut, max. 30 osob na prohlídku

Spojení: Zvláštní autobusová linka A1 (Divadlo – Milostovice, interval 20 minut) 


Opava je stále významným církevním centrem České republiky. Nalezneme zde 14 velkých kostelů, které jsou téměř všechny dostupné trolejbusem. Poznejte s námi ty nejzajímavější. Jízdenka slouží jako vstupenka na komentované prohlídky do jediné české konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, dále do kostela sv. Ducha na Masarykově třídě, do kostela sv. Václava (Dům umění) a do kaple sv. Kříže (Švédská kaple) v Kateřinkách. 

Čas: 9:00–15:30

Časy prohlídek: Volně přístupno, komentáře zhruba každých 15 minut

Spojení: Do centra města všechny linky s výjimkou linek T2 a A2, ke kapli sv. Kříže zvláštní trolejbusovou linkou T2 (Vozovna – Kateřinky, interval 60 minut), zvláštní spoj linky 208 s trolejbusem Škoda 14 Tr (interval 30 minut).


Do Opavy přichází nová generace trolejbusů, která umožňuje jízdu na baterie mimo trolejové vedení. Vyzkoušet jízdu takovým trolejbusem si můžete z Opavy do Raduně. Ve spolupráci se Státním zámkem Raduň a Národním památkovým ústavem je zde otevřen pro návštěvníky se zvláštní jízdenkou mimořádně místní zámek, konkrétně okruh po nejstarších částech zámku, který bude plně zpřístupněn veřejnosti až v květnu 2019.

Čas: 8:30–15:30

Spojení: Zvláštní autobusová linka A2 (Vozovna – Raduň, škola, interval 20 minut), kombinovaný provoz historických autobusů a trolejbusů s trakčními bateriemi.


Trolejbusy měly tramvaje podle některých návrhů původně jen doplnit, nakonec je ale v ulicích města zcela nahradily. Souběžně se trolejbusy a tramvaje potkávaly v ulicích města 4 roky (mezi lety 1952–56). V opavské vozovně v Kylešovicích bude možné prohlédnout si původní opavskou historickou tramvaj ev. č. 7 z roku 1905. Na nádraží poté bude vystaven vzácný vůz tzv. Vídeňské električky, který sloužil na trase mezi Bratislavou a Vídní a vyroben byl již v roce 1913.

Čas: 8:00–15:30 vozovna, 9:00–15:30 nádraží

Spojení: Zvláštní trolejbusová linka T1 (Vozovna – Albert, interval 20 minut), zvláštní trolejbusová linka T2 s trolejbusem Škoda 14 Tr (Vozovna – Kateřinky, interval 60 minut), zvláštní spoj linky 201 s trolejbusem Škoda 14 Tr (interval 30 minut), do vozovny navíc i zvláštní autobusová linka A2 (Vozovna – Raduň, škola).


Od doby opavských tramvají se prostranství u Slezského divadla stalo hlavním přestupním bodem ve městě. Trolejbusy se zde potkávají již 66 let. Zvláštní jízdenka bude platit také jako vstupenka na prohlídky budovy divadla, jemuž byla dnešní podoba vtisknuta na konci 19. století.

Čas: 10:00–14:00

Časy prohlídek: každých 30 minut, max. 30 lidí

Spojení: Všechny linky s výjimkou linek T2 a A2.


Symbolické rozloučení s trolejbusy Škoda 14 Tr spojené s představením nové generace opavských trolejbusů se uskuteční na Horním náměstí v sobotu 10. 11. 2018 v 16.00. Trolejbusy přijedou ve směru od Dolního náměstí. Po rozloučení bude následovat vyhlášení vítězů v soutěži Opavské schody. V 16:30 vystoupí na Horním náměstí letošní SuperStar Tereza Mašková.


Nasazení trolejbusů Škoda 14 Tr a 21 Tr

Kromě trolejbusů Škoda 14 Tr končí letos také opavský unikát v podobě nízkopodlažního trolejbusu Škoda 21 Tr. Ten si město pořídilo v roce 2001 a ve flotile opavské MHD zůstal jediným svého typu. Trolejbusy Škoda 14 Tr budou během dne nasazeny na linkách T1 (Vozovna – Albert), T2 (Vozovna – Kateřinky) a na zvláštních spojích linek „14 Tr 201“ (Vozovna – Městský hřbitov), „14 Tr 208“ (Kateřinky – Albert – Englišova) a „14 Tr 209“ (Globus – Albert). Trolejbus Škoda 21 Tr bude nasazen na trasu linky T1 (Vozovna – Albert). V provozu by mělo být všech 8 vozů Škoda 14 Tr. Vždy v 15. a 45. minutě (od 8:15 do 15:15) se potká šest trolejbusů 14 Tr v zastávce Divadlo. 

Zvláštní spojení z Ostravy, do Krnova a do Ostravy

Z Ostravy do Opavy bude možné přijet historickým vlakem. Pro fanoušky veřejné dopravy, kteří se chtějí účastnit večerního focení trolejbusů v pátek 9. 11. 2018, bude vypraven vlak tvořený motorovým vozem M131 (Hurvínek). Vlak odjede ve 20:46 ze stanice Ostrava-Svinov a během cesty jsou naplánovány zastávky na focení. Do Opavy přijede souprava ve 21:31 a bude zajištěn přestup na vůz Škoda 15 Tr pro noční fotojízdu.

Další den je možné svézt se historickým vlakem M131 v soupravě s vozem tzv. “Vídeňské električky” v 8:06 z Ostravy-Svinova do Opavy-východ. Po skončení akce bude v 16:40 vypraven vlak ještě na trasu Opava-východ - Krnov (příjezd 17:35), takže fanoušci vlaků a tramvají mohou využít ještě tento mimořádný spoj, poté se bude vracet samostatně do Ostravy ještě motorový vůz M131, do kterého bude možné v Opavě přistoupit (odjezd v 19:03).

Cena jízdenky na vlak je 100 Kč pro dospělého a 60 Kč pro děti do 15 let. Prodej jízdenek bude zajištěn průvodčím ve vlaku. Jízdenky platí následně na celodenní program v Opavě dne 10. 11. 2018.