Jedním slovem fenomén. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších strojírenských československých výrobků, který našel v různých provedeních působiště ve 20 zemích světa – od Kazachstánu po USA. Jeho vývoj přitom nebyl vůbec jednoduchý.

 

Vývojem nového typu trolejbusu pojmenovaného v návaznosti na dříve vyráběné (a navrhované) modely jako 14 Tr se začali ve Škodě Ostrov zabývat již na konci 60. let, samotný projektový úkol stavby prototypů byl zahájen v roce 1970. Do roku 1974 se podařilo dokončit dva prototypy, které využívaly ve své konstrukci celou řadu nových prvků. Šlo zejména o úspornou elektrickou výzbroj na bázi tyristorů, anebo užití velkých prosklených ploch s úzkými okenními sloupky. Design vozidla patřil mezi jeho nejvýraznější prvky, neboť přešel v souladu s dobou od zaoblených tvarů k moderním ostrým hranám. Ve své době představovalo navržené řešení absolutní špičku vysoce převyšující veškerou produkci trolejbusů ve východní Evropě, ale také minimálně dorovnávající kvality produktů vznikajících na západ od našich hranic.

Už druhý prototyp dokončený v roce 1974 ovšem neabsolvoval zkušební jízdy tak, jak byly navrženy. Tehdejší vedení socialistického Československa se totiž rozhodlo, že výrobu trolejbusů v ČSSR postupně zcela utlumí. Zdálo se tedy, že nový typ trolejbusu – byť vysoce hodnocený – nebude vůbec vyráběn. V důsledku ropných krizí a přehodnocení pohledu na trolejbusovou dopravu ale došlo závěrem 70. let k obnovení projektu a v roce 1980 ke stavbě dalších prototypů, za nimiž již následovala ověřovací série a sériová výroba. Později vzniklo také několik modernizovaných a modifikovaných variant pro různé typy zákazníků. Od roku 1995 byla nabízena varianta označená jako typ Škoda 14 TrM, vznikly ale také speciální verze pro USA – 14 TrE pro město Dayton a 14 TrSF pro San Francisko. Kromě standardní verze vznikla ve formě prototypu také varianta tzv. trolejbusového vlaku (spojení dvou vozů 14 Tr do soupravy) a zapomínat nesmíme ani na kloubové provedení s označením 15 Tr.

Trolejbusy Škoda 14 Tr tvoří páteř vozového parku stále v řadě měst Ukrajiny. Na fotografii vidíme trolejbus ve městě Ivano-Frankovsk na západě Ukrajiny v červnu 2018. (foto: Libor Hinčica)

Výroba trolejbusů 14 Tr byla formálně ukončena v roce 2004 po uzavření závodu Škodovky v Ostrově. Poté však ještě několik let probíhala výroba náhradních vozových skříní určených pro modernizace starších vozů. Celkem mělo být vyrobeno v letech 1972–2004 přes 3.500 trolejbusů 14 Tr v různých provedeních, které se dostaly do provozu vedle bývalého Československa také do řady zemí bývalého Sovětského svazu, ale také do Bosny, Německa, Maďarska, Bulharska, Číny či zmíněných Spojených států. Jedná se – po typu 9 Tr – o druhý nejúspěšnější model trolejbusu nesoucí značku Škoda.

Trolejbusy Škoda 14 Tr se podařilo ve verzi označené jako typ 14 TrSF dodat až do San Franciska. Zde jsou vozy stále v provozu, jak ukazuje tento snímek ze srpna 2018. (foto: Honza Tran)